Virolahti Seura ry:n hallinto


Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa.

Johtokunta 2011

Ilkka Kurkela, puheenjohtaja
Marja-Leena Ahopelto
Heikki Arpiainen
Pirjo Harjula-Ristola
Tuula Kytö
Leena Niskanen
Raimo Paronen
Saara Rahkonen
Anna-Liisa Vilkki

Muut toimijat

Rahastonhoitaja Sirkka-Liisa Kouki
Tilintarkastajat Raimo Kuokka ja Harri Kuokka, varalla Jartti Malmi