Virolahti Seura ry:n syntyvaiheista


Virolahti Seura on perustettu virallisesti 02.04.1950 allekirjoitetulla pöytäkirjalla.
Tätä vaihetta edelsi kuitenkin monen vuoden valmistelu. Kotiseutuhenki oli pitäjässä vahvistunut raskaiden sotavuosien jälkeen. Luovutetun alueen väestöä oli muuttanut rajan taakse jääneiltä alueilta emäpitäjään ja muualle Suomeen.

Vuonna 1947 lausuttiin syntysanat oman pitäjäseuran perustamisesta. Tämä tapahtui kahvikutsuilla lääkintöneuvos, silloin kunnanlääkäri Carpènin luona. Koska seuran perustamiseen tarvittiin ns. järjestäytyminen eli säännöt, nimettiin työvaliokunta, johon kuuluivat lehtori Elsa Vanhala, kunnanlääkäri Johannes Carpèn, opettaja Santeri Tulkki ja kunnansihteeri (sittemmin pitäjäneuvos) Viljo Tulkki. Lisäksi seuran perustamisessa olivat vahvasti mukana pankinjohtaja Irja Nakari, kalastajakoulun johtaja Yrjö Niemi, emäntä Emma Niska, maanviljelijä Matti Värri, kansanopiston johtaja Mauno Arpiainen ja arkistonhoitaja Veikko Mattila.

Virolahti Seuran ensimmäisten sääntöjen 2§:ssä sanotaan mm: Virolahti Seuran tarkoituksena on syventää väestön rakkautta kotiseutuun ja toimia entisten ja nykyisten virolahtelaisten yhdyssiteenä. Luetellaan tapoja, miten toteuttaa tätä ”käskyä”: tallentaa Virolahden pitäjän menneisyyttä ja asukkaiden elämää valaisevaa esineistöä, tieto- ja kuva-aineistoa, suojella historiallisia ja kulttuurimuistoja sekä luontoa, herättää harrastusta seudun entisyyttä ja erikoisluonnetta kohtaan. Seuran ensimmäisiksi tehtäviksi määriteltiinkin vanhojen muistojen kerääminen ja pitäjänmuseon suunnittelu sekä Virolahtea esittelevä vihkonen opettajille ja matkailijoille.

Vuosikymmenten aikana seuran säännöt ovat muuttuneet valtakunnallisen kotiseutuliiton mallin mukaisiksi, mutta perustehtävä seuralla on pysynyt samana.

Seuran perustajana ja pitkäaikaisena puheenjohtajana( 1951-1974) toimi pitäjäneuvos Tulkki, joka liitti seuran toiminnan kiinteästi pitäjän/kunnan kulttuuri- ja matkailutoimen sekä väestön henkisen hyvinvoinnin tueksi. Tämä näkyy toiminnassa vuosikymmenten ajalla.


Virolahti Seura ry:n ensimmäinen jäsenkortti vuodelta 1950